Årsmøte Brøttum Idrettslag 2023

Viser til innkalling lagt ut 21. februar på Brøttum IL sine sider

Årsmøtet avholdes mandag 20.03.2023 kl 19:00 på Tømmermyra.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter kan lastes ned ved å  klikke her: 2023_Brøttum_IL_Dokumenter_Årsmøte_Og_Vedlegg

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brøttum Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brøttum idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brøttum Idrettslags lov på www.brottum-il.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i idrettslaget Roger Bakkestuen kontaktes på bakkestuen@gmail.com

Vi oppfordrer alle som bruker tilbudene til idrettslaget om å være medlem på den måten støtter du også aktivitetene enten det er i skiløypa, alpinbakken, med skøyter, på fotball bana eller på tur langs oppmerka og kloppa stier.

Frengsbakkene med betongspor

Lykka er nærmere enn du tror!

Ikke sikker på om du er medlem eller vil bli det klikk her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Brøttum IL

 

Kommentarer er stengt。