Tømmermyra

Utleie lokaler på Tømmermyra.

Idrettslaget har de siste årene valgt å ikke leie ut lokalene sine til andre enn gruppene for møtevirksomhet og samlinger.

Grunnen til dette er at vi ikke har noen til å ta ansvaret for vask og ettersyn. Huset brukes jevnt gjennom hele året. Alle som bruker lokalene skal vaske og rydde etter segfor hver gang. Søppel skal fjernes fra lokalene og legges i søppelcontainer ute.