Styret

Styre

Brøttum IL valgt årsmøte 2020    
Posisjon Navn Periode
Leder Roger Bakkestuen 2020-2021 1 år
Nestleder Anne Mæhlum 2019-2021 2 år
Kasserer Hanna-Kristine Gundersen 2019-2021 2 år
Sekretær Marte Myhre 2020-2021 1 år
Styremedlem   anlegg Gjermund Dalsveen 2019-2021 2 år
Styremedlem, ski Gaute Bratlie 2020-2021 1 år
Styremedlem, trim Live Gran-Kielland 2020-2021 1 år
Styremedlem, fotball Stian Undbekken 2020-2021 1 år
Styremedlem, aikido John Øyvind Albertsen 2020-2021 1 år
Styremedlem, barneidrett Erik Mæhlum 2020-2021 1 år
Varamedlem Thomas Øyberg 2019-2021 1 år

 

Kontrollutvalg nytt fra 2020:

Funksjon Navn Periode 
Medlem Kari Liberg 2020-2021 1 år
Medlem Anita Beate Sandvold 2020-2022 2 år