Styret

AU     Brøttum IL valgt årsmøte 2019
Posisjon Navn Periode
Leder Roger Bakkestuen 2019-2020 1år
Nestleder Anne Mæhlum 2019.2021 2år
Kasserer Hanna-Kristine Gundersen 2019-2021 2år
Sekretær Ida Mæhlum 2018-2020 ikke på valg
Styremedlem   anlegg Gjermund Dalsveen 2019-2021 2år
Styremedlem arr.koordiantor 2019-2021 2år
Varamedlem Thomas Øyberg 2018-2020