Ski og sykkelgruppas hoveddugnader på Romjulsrennet og Sjusjørittet

Ski og sykkelgruppa organiserer og stiller med mye mannskap på ovennevnte arrangement, som er definert som de viktigste arrangement for gruppa. Det trengs mange frivillige som løypevakter, på matstasjoner og til forskjellige oppgaver, Skulle du ha lyst til å bidra så nøl ikke men ring 997 03 775.

Dugnad er sosialt og du treffer mange hyggelige folk, og bidrar i et veldig viktig arbeid for barn og unge i nærmiljøet vårt.