Årsmøte 2018

Dokumenter til årets møte:

Innkalling til årsmøte Brøttum Idrettslag 2018

Årsberetning Brøttum IL 2017.docx

Revisjonsberetning 2017 Signert årsregskap 2017 Brøttum IL

Organisasjonsplan Brøttum Idrettslag_2018_utkast (1)

Sak 7_Saksfremstilling_medlemskontingent 2018 (1)

Sak 9_BIL-langtidsplan 2016-2020.docx

Sak 10_Saksfremstilling_Endring av vedtekter vedrørende maksbeløp