For lagledere

Verktøykassa for lagledere i Brøttum Fotball:

Beskrivelse Link til Dokument
 Ansvar og oppgaver for Laglederen  Lagleder-Brøttum-fotball 
Det er også lagleders ansvar at vi som hjemmelag stiller med kampvert. Det er foresatte på hjemmelaget som på rundgang er kampvert  Kampvert – Fair Play
 Turneringsinfo Turneringsregler 2022TURNERINGER 2022
 Behandle fakturaer på turnering  Faktura som skal betales til fotballgruppa
Få tilbake utlegg med kvittering  Kommer
  Forslag til mal for Årsplan 2020 pr lag. For å gi god oversikt i god tid for all foresatte, spillere og lagledelse på laget. Malen sendes til den enkelte lagleder og oppdateres av det enkelte lags lagleder med turneringer, dugnader og treninger og sendes ut til foresatte etter vårens foreldremøter.  Fellesaktivitetene er oppdatert med riktig dato. Presenteres på lagledermøtet før sesongenårsplan eksempel
 Kioskinstruks  KIOSKINSTRUKS-KIOSKEN-TØMMERMYRA – 2023
 Dommeroppfølging  Dommeroppfølging 2022