Baneoversikt 2020

Banekart:

Baneoversikt 2019 19 2mai banekart

Banefordeling komplett:

Baneoversikt 2019 18 komplett

Banefordeling bare kamper:

Baneoversikt 2019 18 Kun kamper

Ring Stadion/Purksvea er vår reservestadion.

Ved avlysninger/endringer av kampdag skal dommer og lagleder som har laget med kioskvakt informeres straks. Eventuelle feil i baneoppsett meldes til leder/nestleder i Brøttum fotball.