Baneoversikt 2017

168 regelmessige aktiviteter i regi av Brøttum Fotball er fordelt på Tømmermyra med kamper og treninger for liten og stor.

Ring Stadion/Purksvea er vår reservestadion.

Ved avlysninger/endringer av kampdag skal dommer og lagleder som har laget med kioskvakt informeres straks. Eventuelle feil i baneoppsett meldes til leder/nestleder i Brøttum fotball.

Komplett:

Komplett pr 3sep

Pr lag:

komplett pr lag 3 sep

Bare kamper:

Bare kamper pr 3sep

Pr Dommer:

Pr dommer pr 3sep