Baneoversikt 2019

Banekart:

Baneoversikt 2019 19 2mai banekart

Banefordeling:

Baneoversikt 2019 5 juni

Ring Stadion/Purksvea er vår reservestadion.

Ved avlysninger/endringer av kampdag skal dommer og lagleder som har laget med kioskvakt informeres straks. Eventuelle feil i baneoppsett meldes til leder/nestleder i Brøttum fotball.