Baneoversikt 2018

150 regelmessige aktiviteter i regi av Brøttum Fotball er fordelt på Tømmermyra med kamper og treninger for liten og stor fra til sommerferien 2018.

Ring Stadion/Purksvea er vår reservestadion.

Ved avlysninger/endringer av kampdag skal dommer og lagleder som har laget med kioskvakt informeres straks. Eventuelle feil i baneoppsett meldes til leder/nestleder i Brøttum fotball.

Komplett:

Komplett Pr 7man Baneoversikt 2018 fra terminlisten kamper treninger dommere kioskvakter

Pr lag:

Bare kamper pr lag

Bare kamper:

Kun kamper Pr 7man

 

Pr Dommer:

Pr dommer 7maiBare kamper pr lag