Årsmøte 2017

Dokumenter til årets årsmøte:

Innkalling og Saksliste til årsmøte BIL 22mars2017

Sak 5_Årsberetning Brøttum IL 2016

Sak 6_Revisjonsberetning Brøttum IL 2016_usignert pr 15.03

Sak 6_Årsregnskap BIL 2016

Sak 7_Saksfremstilling_medlemskontingent 2018

Sak 8_Budsjett 2017

Sak 9_BIL-langtidsplan 2016-2020

Sak 10_Organisasjonsplan Brøttum Idrettslag_2017

Signert Revisjonsrapport