For skitrenere

Inspirasjonshefte til skileik for barn:

http://www.skiforbundet.no/Documents/Barn/Gøypåski08.pdf

Aktivitetsbanken for ski:

http://aktivitetsbanken.no/ski/ovelser/