Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte Brøttum Idrettslag 2019

Innkalling og foreløpig saksliste til årsmøte BIL 2019

Sak 5_BIL Årsberetning 2018 (1)

Sak 6_BIL foreløpig regnskap 2018 (1)

Sak 7_Saksfremstilling_medlemskontingent 2019 (1)

Sak 9_BIL-langtidsplan 2016-2020 (1)

Sak 10_BIL-Årsplan 2019 (1)

Sak 11_Nytt Hovedanlegg (1)

Årsregnskap 2018 BIL signert (1)

Signert revisjonsrapport 2018 (1)

Signert protokoll årsmøte 2019 Brøttum IL v2 (2)