Fotballgruppas dugnader

Her er informasjon om dugnadene som skjer i regi av Brøttumsfotballen.

Det meste av det som skjer som skjer i Brøttum fotball er et resultat av noens frivillige innsats!

Det meste av det som skjer som skjer i Brøttum fotball er et resultat av noens frivillige innsats!

Brøttum idrettslag tilbyr mye aktivitet for barn, ungdom og voksne i Brøttum med medlemspriser som er lave, sammenlignet med andre klubber i området vårt. Det nyter våre fotballspillere og foresatte godt av. Dugnadsinnsatsen er avgjørende for å få til dette. Dugnadsinnsatsen kan deles inn i fire kategorier:

  1. Frivillig innsats som trener og lagleder
  2. Dugnad på anleggene, banene og utstyret vårt
  3. Dugnad som gir inntekter til idrettslaget
  4. Frivillig innsats som medlem i styret i fotballgruppen og idrettslaget

Under er linker til informasjon om dugnadene i fotballgruppa

Dugnadsinfo 2022

Høstdugnad 2022

Dugnadsoversikt pr lag 2022 (Dette er kun en PDF, Excel-filen fås av Guro på Epost)