Brøttum Fotball

2017 bilde
Litt om Brøttum Fotball, Yngres Avdeling (6-16 år):
 • Vi er omtrent 150 aktive spillere og ca 50 frivillige trenere, lagledere, dommere og andre hjelpere.
 • Vi er opptatt av at spillerne våre skal ha gode fasiliteter og god kvalitet på aktivitetene i regi av Brøttum Fotball.
 • Foreldretrenere skal ha Grasrottrenerkurs i barnefotballen.
 • Ønskelig med eksterne trenere med relevant kompetanse i ungdomsfotballen.
 • Brøttum Fotball skal fokusere på gode opplevelser . De aller fleste fotballkarrierer skjer kun i barne- og ungdomsfotballen.
 • Brøttum Fotball skal jobbe for å utvikle spillere, dommere og trenere.
 • Vi arrangerer Avspark i Limtrehallen hver vår.
 • Vi arrangerer Tine Fotballskole en helg i midten av juni hvert år.
 • Samme turneringsdeltagelse for alle lag på samme årstrinn og på tvers av årstrinn om mulig.
 • Ca 150 kamper avvikles på Tømmermyra hvert år, samt flere hundre treninger gjennomføres.
 • Rehabilitert naturgress 2016 på Tømmermyra.
 • Rehabilitert garderobeanlegg 2016.
 • Pågående arbeid i 2018 for å gjøre trafikksikkerheten ved parkeringen på Tømmermyra bedre.
 • Pågående arbeid i 2018 for å avklare lokasjon for bygging av kunstrgressbane eller baner.
 • Ca. 5000 personer innom anlegget hver sesong.
 • Alle som besøker Tømmermyra skal bli tatt godt imot og ha en god opplevelse der. Uavhengig av seier eller tap i kamp:).
 • Brøttum Fotball skal være en KompisKlubb. Med det mener vi å ha hyggelig og inkluderende dialog med andre klubber og Indre Østland Fotball-krets. Vi etablerer for eksempel gjerne fellestreninger med andre klubber i vinterhalvåret og i sommerferien om vi er for få på trening selv. Vi spiller med og ikke mot andre fotballklubber.

Vårt styrende prinsipp i barne- og ungdomsfotballen er:

«Ta vare på flest mulig, lengst mulig og best mulig»

-det skal vi få til ved at:

 • „Brøttum Fotball skal jobbe for å opprettholde klasselagene ut ungdomsskolen(16 år). Fordi verdien av gode fellesskap som bygges i barne- og ungdomsårene varer livet ut!
 • Brøttum Fotball skal være en klubb som gir alle mulighet til å oppleve det å mestre med sine forutsetninger.
 • Brøttum Fotball skal ikke differensiere nivå på lag i barne- og ungdomsfotballen. Klasselaget er godt nok for alle. NB! Se neste punkt!
 • „Brøttum Fotball skal ta vare på enkeltspillere som ønsker mer trening og oppfølging enn det klasselaget og klubben kan tilby ved å initiere samarbeid med andre klubber og/eller Indre Østland Fotballkrets(sone og kretslag). Dette skal være et treningstilbud som er i TILLEGG til eget klasselag. IKKE som erstatning for klasselaget.
 • Vi bruker ikke ordet -god- for å beskrive enkelte spilleres egenskaper. Vi bruker i stede ordet -ivrig-. Den som er ivrig og trener mye får etter hvert til det den øver på.
 • Vi tror på allsidighet og ønsker å tilrettelegge for at våre spillere kan drive med forskjellige idretter. Dette gjør vi ved å samarbeide med andre grupper i Brøttum Idrettslag og forsøke å legge våre aktiviteter på andre tidspunkter enn f.eks klubbrenn på ski.
 • Kontaktperson: Stian Undbekken, telefon 91635852, e-post; brottum-fotball@hotmail.com.

Litt om Brøttum Fotball, Seniorlag:

 • Vi har seniorlag for damer i 4. divisjon der Ragnhild Foss Håberg er trener.
 • Vi har seniorlag for herrer i 6.divisjon der Kjell Slettmoen er trener.