Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

På linken finner du all nødvendig informasjon om den obligatoriske politiattesten for trenere, lagledere, styremedlemmer og andre i tillitsverv for barn.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

nif