Årsmøte Brøttum IL Fotball

Det innkalles med dette til årsmøte i Brøttum IL Fotballgruppa onsdag 4.november 2015 kl. 19.00 i klubblokalene på Tømmermyra.

Vanlige årsmøtesaker*, herunder valg av styremedlemmer.

Saker til behandling på årsmøtet må være Fotballgruppas leder Ottar Randgaard i hende senest søndag 25.oktober 2015. Frasigelse av verv må skriftlig meddeles valgkomiteens leder Stian Sorken innen onsdag 21.oktober 2015.

Vel møtt!

Styret i Brøttum IL Fotball,  Brøttum, 14.oktober 2015

*Kun foreløpig regnskap for 2015 vil bli fremlagt innenfor temaet økonomi. Endelig regnskap for 2015, og budsjett for 2016, blir først behandlet på årsmøtet i Brøttum IL medio mars 2016.

Kommentarer er stengt。