Kveldstur på Brøttum

Tirsdag 10. juni- fellestur med Brøttum IL og Lillehammer og omegn turistforening.

Turen starter på gården Øvre Kinde. Inger Eva Mæhlum forteller om gårdens historie og omgivelsene rundt Kindtjernet. Turen følger den gamle ”kjørkjevægen”mellom Brøttum og Åsmarka og videre traktorvegen langs elva Mysuholta. Rast ved Næra. Retur langs ”husmannsvægen” gjennom skogen til Nedre Kinde.  Noe kupert terreng, men ellers en lett tur.

Oppmøte:  Håkons Hall kl. 18 eller Øvre Kinde kl. 18.30. Garden ligger opp for rv. 213/Brøttum sentrum. Kjør Sjusjøvegen vel 1 km og ta til venstre ved Kindtjernet.

Turleder: Erik Bergseng, tlf. 951 36 643, og Jan Erik Mæhlum, tlf. 918 25 095

”DNT Lillehammer og Brøttum IL har i mange år samarbeidet om en tur på Brøttum. Turene har vært populære, noe som nok skyldes at det har vært lagt inn kulturelle opplevelser og informasjon undervegs.

Årets tur faller slik sett godt inn i tradisjonen ved at den starter på garden Øvre Kinde hvor historielagskvinnen Inger Eva Mæhlum tar imot deltakerne med en orientering om garden og området omkring. Turen følger så den gamle Kjørkjevægen mot Åsmarka til neste stopp ved elva Mysuholta. Representant for grunneier Tor Even Tomter vil her vise restene etter kverna og veita som førte vann inn på mølla, og fortelle om hvordan kverna ble drevet. Turen fortsetter over elva og følger deretter en skogsbilveg helt ned til Lona mot Næra. Grunneier Asbjørn Bjørnstad vil undervegs orientere om skogspleie og vise tufter etter en gammel husmannsplass. Ved Lona blir det rast med utsikt utover myrene rundt elva.

Etter rasten følger vi samme vegen en bit tilbake før vi igjen passerer Mysuholta og følger Husmannsvægen framover mot Demminga ved Kindtjernet hvor turen avsluttes. Er vi heldige så kan vi gjennom skogen se på både elg og hjort; grunneier vil vise oss skogsteiger med store beiteskader av disse dyrene.

Gangtid er 1,5-2 timer, men med diverse stopp med orienteringer forventes turen å ta 3-3,5 time.”

 

Mhv

Jan Erik Mæhlum

mobil: 91825095

Kommentarer er stengt。