Årsmøte i Brøttum IL, 10. mars 2013 kl. 19.00 på Tømmermyra

Det innkalles herved til årsmøte i Brøttum IL, søndag 10. mars 2013 kl. 19.00 på Tømmermyra
Vanlige årsmøtesaker.
Saker til behandling på årsmøtet må være leder Lisbeth Syljuberget i hende senest 24. februar.

Frasigelser av verv må leveres skriftlig til valgkomiteens leder Rønnaug Lagmandsveen innen 24. februar.
Adresse: Brøttum IL – Postboks 62 – 2372 Brøttum

Velmøtt!

Brøttum, 3. februar 2013

Styret

Vedlegg til Årsmøte:

 • Årsmøte BIL 2013
 • Saksliste til Årsmøte 2013.pdf
 • Vedlegg til Sak 8.pdf
 • Resultat 2012.pdf
 • Årsmeldig 2012 Brøttum Idrettslag.pdf
 • Budsjett 2013.pdf
 • Fordelinger 2013.pdf
 • Resultat 2012.pdf
 • Balanse 2012.pdf
 • Brøttum IL 8.3.13.pdf
 •  

  Kommentarer er stengt。