Årsmøtesaker 2024

Viser til innkalling lagt ut 13. februar på Brøttum IL sine sider

Årsmøtet avholdes mandag 18.03.2024 kl. 19:00 på Tømmermyra.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter kan lastes ned ved å  klikke her: Sakliste med bilag til årsmøte i Brøttum idrettslag 2024 (1)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brøttum Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brøttum idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brøttum Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i idrettslaget Dan Cato Olsen kontaktes på dan@fossmv.no

Vi oppfordrer alle som bruker tilbudene til idrettslaget om å være medlem på den måten støtter du også aktivitetene enten det er i skiløypa, alpinbakken, med skøyter, på fotball bana eller på tur langs oppmerka og kloppa stier.

Ikke sikker på om du er medlem eller vil bli det klikk her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Brøttum IL

Kommentarer er stengt。